מהו מינוי אפוטרופוס בבית משפט ומה ההבדל בינו לבין ייפוי כוח מתמשך?

מינוי אפוטרופוס בבית משפט

כאשר אדם מאבד את צלילותו, מוכרחים למנות לו "אפוטרופוס" – אדם שידאג לו, יקבל עבורו החלטות ויפעל בשמו, הרי אדם שאינו צלול אינו יכול עוד לקבל החלטות. ישנן כמה דרכים למנות אפוטרופוס. אחת מהן היא מינוי אפוטרופוס בבית משפט, והשנייה היא על ידי שימוש בייפוי כוח מתמשך. ההבדל בין מינוי אפוטרופוס בבית משפט לבין ייפוי […]

תפריט נגישות

×