ייפוי כוח מתמשך – איך זה עובד בפועל?

תוכן עניינים

במאמר זה אסקור בקצרה את השלבים השונים בהכנתו של ייפוי הכוח המתמשך, החל משלב הפגישה הראשונה ועד להפעלתו והכנסתו לתוקף.

חשוב לדעת כי את ייפוי הכוח המתמשך רשאי לערוך רק עורך-דין שעבר הסמכה אצל משרד המשפטים והאפוטרופוס הכללי, במסגרתה הוא קיבל תעודת הסמכה מיוחדת.

השלב הראשון והחשוב ביותר הינו כמובן ההיכרות הראשונה עם הממנה, שלרוב לשמה נדרשות שתי פגישות כדי להכיר את הממנה וללמוד על רצונותיו.

במסגרת פגישות אלה יתרשם עורך הדין האם הממנה הינו כשיר מבחינה משפטית לערוך ייפוי כוח מתמשך. אם יעלה ספק אצל עוה"ד, יתבקש הממנה להציג חוות דעת רפואית מתאימה המלמדת על כשירותו המנטאלית של הממנה לעריכתו.

לאחר מכן, יתשאל עוה"ד את הממנה באמצעות שאלות מנחות ספציפיות כדי לברר ממנו את כל הפרטים החשובים והמידע הדרושים לעריכת המסמך, כגון זהות מיופה הכוח ויחסי קבלת ההחלטות ביניהם, התחומים בהם ירצה הממנה לייפות את כוחו וכן מתן הוראות והנחיות מקדימות.

עוה"ד ידגיש בפני הממנה אילו מבין הנחיותיו מחייבת הסמכה מפורשת וספציפית, כמו למשל מתן מתנות בסכומים גבוהים, אילו הוראות מחייבות אישור בית משפט לביצוען כמו למשל מכירת דירה הרשומה בבעלות הממנה, ואילו פעולות אסור למיופה הכוח לעשות בכל מקרה, כמו למשל לכתוב או לתקן צוואה בשמו של הממנה.

עוה"ד יציין בפני הממנה את החלופות השונות לייפוי הכוח המתמשך כגון מינוי אפוטרופוס בבית המשפט, מתן הנחיות מקדימות, ומינוי תומך בקבלת החלטות, וכן יסביר לממנה על ההבדל בין ההסמכה לעניינים הרפואיים לבין הסמכה לפי חוק החולה הנוטה למות, הסמכה עברה נדרש ייפוי כוח נפרד ושונה מטעם משרד הבריאות, ובכל מקרה לא ניתן לתת הוראות לפיו בייפוי הכוח המתמשך. 

הממנה יבחר כיצד להכניס לתוקף את ייפוי הכוח המתמשך – האם באמצעות רופא מומחה אחד או יותר ו/או במעורבות רופא המשפחה. הגישה הנפוצה ביותר, היא הכנסה לתוקף באמצעות חוות דעת מומחה של פסיכו-גריאטר או פסיכיאטר.

בשלב השני, יגיע הממנה יחד עם מיופה הכוח למשרד עוה"ד, ושם הם יחתמו על ייפוי הכוח המתמשך לאחר שעוה"ד יפרט למיופה הכוח בהרחבה על הסמכויות שיהיו בידם והאחריות שמוטלת עליהם.

בשלב השלישי יפקיד עוה"ד את ייפוי הכוח המתמשך באופן מקוון באמצעות הרשאה מיוחדת וספציפית שמקבל רק עו"ד שעבר הסמכה כאמור, וכן תתבצע הפקדה נוספת באופן פיזי במשרדי האפוטרופוס הכללי. לאחר הפקדה זו, לרוב תוך פרק זמן של מספר שבועות עד מספר חודשים, תשלח הודעה לעוה"ד על כך שייפוי הכוח המתמשך הופקד ואושר והוא מוכן להפעלה.

השלב הרביעי הינו השלב שבו התקיים התנאי על-פי ייפוי הכוח המתמשך להפעלתו, ואז על כל מיופה הכוח להגיע למשרדי האפוטרופוס ולהכניס לתוקף את ייפוי הכוח המתמשך.

מאמרים נוספים:

השאירו פרטים לקבלת ייעוץ וסיוע משפטי

תפריט נגישות

השאירו פרטים לקבלת ייעוץ וסיוע משפטי