האם אפוטרופוס מקבל שכר?

משרדנו מתמחה במגוון תחומים ומעניק ללקוחותינו ליווי מלא כדי להגן על הזכויות, על הנכסים ועל הכסף שלהם

האם אפוטרופוס מקבל שכר?

כותב: עורך דין צחי קלמנוביץ'

תוכן עניינים

אפוטרופסות היא מוסד משפטי במסגרתו מטיל בית המשפט על אדם המכונה "אפוטרופוס" את האחריות לדאוג לצרכיו של אדם אחר שאינו מסוגל לעשות זאת בעצמו, המכונה "אדם שמונה לו אפוטרופוס". תפקיד האפוטרופוס רחב ומגוון, החל מניהול רכושו של האדם שמונה לו אפוטרופוס ועד קבלת החלטות בנוגע לבריאותו ולמקום מגוריו.

אך מה בנוגע לתגמול? האם אפוטרופוס זכאי לשכר עבור עבודתו?

שאלה זו מורכבת וככלל התשובה לכך חיובית. גורמים רבים משפיעים על גובה השכר של האפוטרופוס, לרבות היקף התפקיד, מורכבות התפקיד ומצבו הכלכלי של האדם שמונה לו אפוטרופוס.

אפוטרופסות, תפקיד האפוטרופוס ושכר

אפוטרופסות היא מוסד משפטי המיועד להגן על זכויותיהם של אנשים שאינם מסוגלים לדאוג לעצמם, בשל העדר צלילות ויכולת לקבל החלטות. במסגרת האפוטרופסות, ממונה אדם בשם האפוטרופוס שתפקידו לדאוג לצרכיו של האדם שמונה לו אפוטרופוס (בעבר נקרא חסוי).

תפקידו של האפוטרופוס נרחב ומגוון, והוא כולל בין היתר:

 • ניהול רכושו של האדם שמונה לו אפוטרופוס, לרבות השקעות, תשלום חובות וגביית כספים.
 • קבלת החלטות בנוגע לבריאותו של האדם שמונה לו אפוטרופוס, לרבות הסכמה לטיפולים רפואיים.
 • קביעת מקום מגוריו של האדם שמונה לו אפוטרופוס.
 • דאגה לצרכיו היום יומיים של האדם שמונה לו אפוטרופוס, כגון מזון, לבוש והיגיינה.
 • ייצוגו של האדם שמונה לו אפוטרופוס בבית המשפט ובפני רשויות שונות.

במקרים מסוימים, אפוטרופוס זכאי לשכר מלא על עבודתו, בעוד שבמקרים אחרים הוא זכאי לשכר חלקי או כלל לא.

זכויותיו של האפוטרופוס

האפוטרופוס נהנה ממספר זכויות חוקיות במסגרת תפקידו, ביניהן:

 • הזכות לקבל מידע: האפוטרופוס זכאי לקבל מידע מלא ועדכני בנוגע למצבו של האדם שמונה לו אפוטרופוס, הן מבחינה רפואית והן מבחינה כלכלית.
 • הזכות לקבל החלטות: האפוטרופוס מוסמך לקבל החלטות בנוגע לחייו של האדם שמונה לו אפוטרופוס, בהתאם להנחיות בית המשפט ובהתאם לרצונו של האדם שמונה לו אפוטרופוס, ככל שהוא מסוגל להביעו.
 • הזכות לפנות לבית המשפט: האפוטרופוס רשאי לפנות לבית המשפט בכל עניין הנוגע לתפקידו, ולקבל סיוע והנחיות בנוגע להחלטות מורכבות.
 • הזכות לקבל שכר: במקרים מסוימים, האפוטרופוס זכאי לקבל שכר על עבודתו. הזכות לשכר תלויה במספר גורמים, כפי שיוסבר בהמשך.
 • הזכות להחזר הוצאות: האפוטרופוס זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא במסגרת מילוי תפקידו, כגון הוצאות נסיעה, טלפון ועלויות משפטיות.

חשוב לציין שזכויותיו של האפוטרופוס אינן מוחלטות, ועליו לפעול תמיד לטובת האדם שמונה לו אפוטרופוס ובמסגרת החוק.

בנוסף, בית המשפט רשאי להגביל את זכויותיו של האפוטרופוס, אם הוא סבור שאינו ממלא את תפקידו כראוי או שהוא פועל בניגוד לטובת האדם שמונה לו אפוטרופוס.

גורמים המשפיעים על זכאותו של אפוטרופוס לשכר

השאלה האם אפוטרופוס זכאי לשכר היא מורכבת ותלויה במספר גורמים, ביניהם:

 • היקף התפקיד: ככל שהתפקיד מורכב ודורש השקעת זמן רבה יותר, כך הסיכוי שאפוטרופוס יקבל שכר גדל. לדוגמה, אפוטרופוס שאחראי לטפל באדם שמונה לו אפוטרופוס במצב קשה, כגון אדם סיעודי, צפוי לקבל שכר גבוה יותר מאשר אפוטרופוס שאחראי לטפל באדם עצמאי.
 • מורכבות התפקיד: ככל שהתפקיד מורכב יותר מבחינה משפטית או פיננסית, כך הסיכוי שאפוטרופוס יקבל שכר גדל. לדוגמה, אפוטרופוס שאחראי לנהל רכוש מורכב של אדם שמונה לו אפוטרופוס, כגון עסק או תיק השקעות, צפוי לקבל שכר גבוה יותר מאשר אפוטרופוס שאחראי לנהל רכוש פשוט.
 • גורמים נוספים: בית המשפט עשוי לקחת בחשבון גורמים נוספים בעת קביעת זכאותו של אפוטרופוס לשכר, כגון: השכלתו וניסיונו של האפוטרופוס, גילו ומצבו הבריאותי, וכן האם הוא מתגורר בקרבת האדם שמונה לו אפוטרופוס.

האם כדאי להיות אפוטרופוס?

תפקידו של אפוטרופוס הוא תפקיד חשוב ומרכזי, אך הוא גם תפקיד מורכב ותובעני. לפני שאתם מחליטים האם לקחת על עצמכם את תפקיד האפוטרופוס, חשוב לשקול היטב את כל ההיבטים הכרוכים בכך.

הנה כמה מהדברים שעליכם לקחת בחשבון:

 • הזמן והמשאבים הנדרשים: תפקיד האפוטרופוס דורש השקעת זמן ומשאבים רבים. עליכם להיות מוכנים להקדיש זמן רב לטיפול בצרכיו של האדם שמונה לו אפוטרופוס, הן מבחינה רגשית והן מבחינה מעשית.
 • ההיבטים הרגשיים: תפקיד האפוטרופוס יכול להיות מאתגר מבחינה רגשית. עליכם להיות מוכנים להתמודד עם מצבים קשים, כגון מחלות, קשיים כלכליים וסכסוכים משפחתיים.
 • האחריות המשפטית: האפוטרופוס נושא באחריות משפטית כבדה כלפי האדם שמונה לו אפוטרופוס. עליכם לפעול תמיד לטובת האדם אפוטרופוס ובמסגרת החוק.
 • השכר: כפי שהוזכר קודם לכן, הזכאות לשכר אינה מובטחת, והשכר עשוי להיות נמוך יחסית לתפקידים אחרים.

מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום האפוטרופסות לפני קבלת ההחלטה. עורך הדין יוכל להסביר לכם את זכויותיכם וחובותיכם כאפוטרופוס, ולסייע לכם להחליט האם תפקיד זה מתאים לכם.

שיעורי השכר

שכר האפוטרופוס נקבע על ידי בית המשפט בהתאם למספר פרמטרים, ביניהם:

 • סוג המינוי (לענייני רכוש, עניינים רפואיים ואישיים או שלושתם).
 • מקום המגורים של האדם שמונה לו אפוטרופוס.
 • משך המינוי.
 • היקף הפעולות שנדרשות מהאפוטרופוס.

שיעורי השכר המרביים:

השכר המרבי (נכון לחודש אפריל 2024), שניתן לשלם לאפוטרופוס נקבע בהתאם למקום המגורים של האדם שמונה לו אפוטרופוס ולתקופת המינוי:

דיור בקהילה:

 • חודשיים ראשונים:
  • מינוי לענייני רכוש ולעניינים אישיים: 1,455 ₪
  • מינוי לענייני רכוש בלבד: 1,300 ₪
  • מינוי לעניינים אישיים בלבד: 722 ₪
 • החל מהחודש השלישי:
  • מינוי לענייני רכוש ולעניינים אישיים: 1,122 ₪
  • מינוי לענייני רכוש בלבד: 444 ₪
  • מינוי לעניינים אישיים בלבד: 678 ₪

דיור במעון:

 • חודשיים ראשונים:
  • מינוי לענייני רכוש ולעניינים אישיים: 1,377 ₪
  • מינוי לענייני רכוש בלבד: 1,300 ₪
  • מינוי לעניינים אישיים בלבד: 644 ₪
 • החל מהחודש השלישי:
  • מינוי לענייני רכוש ולעניינים אישיים: 655 ₪
  • מינוי לענייני רכוש בלבד: 333 ₪
  • מינוי לעניינים אישיים בלבד: 455 ₪

סיום או ביטול המינוי:

לאחר סיום או ביטול המינוי, זכאי האפוטרופוס לתשלום חד פעמי:

 • מינוי לענייני רכוש ולעניינים אישיים: עד 711 ₪
 • מינוי לענייני רכוש בלבד: עד 655 ₪
 • מינוי לעניינים אישיים בלבד: עד 244 ₪

שימו לב כי בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר ניהול נוסף עבור ניהול נכסים מניבים של האדם שמונה לו אפוטרופוס. כמו כן, בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר נוסף עבור ביצוע עסקאות במקרקעין עבור האדם שמונה לו אפוטרופוס. אם האפוטרופוס העסיק גורם חיצוני לביצוע משימות, סכום זה ינוכה משכרו.

סיכום

אפוטרופסות היא תפקיד מורכב ורב אחריות, הכולל טיפול בצרכיו של אדם שאינו מסוגל לעשות זאת בעצמו. זכויותיו של האפוטרופוס, ביניהן הזכות לשכר, תלויות במספר גורמים, כגון מידת הקרבה לאדם שמונה לו אפוטרופוס, היקף התפקיד ומורכבותו.

קביעת שכר אפוטרופוס היא תהליך מורכב ודורש שיקול דעת מעמיק של בית המשפט.

חשוב לזכור כי תפקיד האפוטרופוס נושא עמו גם היבטים רגשיים רבים, ויכול להיות מאתגר מבחינה נפשית.

לפני קבלת תפקיד זה, יש לשקול היטב את כל ההיבטים הכרוכים בכך, ולוודא שאתם מוכנים לקחת על עצמכם את האחריות הגדולה.

אם אתם שוקלים להתמנות לאפוטרופוס, אבל לא בטוחים בצעדים הבאים שלכם, אני מזמין אתכם לפנות אלי לייעוץ וליווי משפטי בכל תחומי האפוטרופסות.

השאירו פרטים לייעוץ ראשוני:

אולי יעניין אתכם

עלות מינוי אפוטרופוס

עלות מינוי אפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס הוא הליך משפטי פורמלי שבו בית המשפט ממנה אדם שיהיה אחראי על הטיפול באדם שאינו מסוגל לקבל החלטות בעצמו בשל העדר צלילות, ירידה

קרא עוד»

ניצול קשישים

אוכלוסיית הגיל השלישי היא אוכלוסייה גאה (בצדק!), והאזרחים הוותיקים מגלים שהם כבר אינם אותן דמויות חזקות שהחזיקו משפחות או עסקים, והם זקוקים לעזרת המשפחה. מסיבה

קרא עוד»
עורך דין צחי קלמנוביץ'

עורך דין צחי קלמנוביץ'

תפריט נגישות

×