fbpx
לשיחת יעוץ ללא התחייבות חייגו: 077-3370378

מהו מינוי אפוטרופוס בבית המשפט ומה ההבדל בינו לבין ייפוי כוח מתמשך?

כאשר אדם מאבד את צלילותו, מוכרחים למנות לו "אפוטרופוס" – אדם שידאג לו, יקבל עבורו החלטות ויפעל בשמו, הרי אדם שאינו צלול אינו יכול עוד לקבל החלטות.

וכיצד מתמנה האפוטרופוס? 

  1. על-פי מינוי בבית המשפט.
  2. באמצעות ייפוי כוח מתמשך.

מה בעצם ההבדל?

מינוי בבית משפט – ייעשה לאחר אובדן הצלילות.

מינוי באמצעות ייפוי הכוח המתמשך – ייעשה אך ורק כאשר האדם הממנה צלול, ואם קיים ספק, יש לצרף לייפוי הכוח המתמשך חוות דעת של רופא מומחה או פסיכיאטר.

אם כך, מהם היתרונות שבמינוי אפוטרופוס באמצעות ייפוי כוח מתמשך?

ישנם יתרונות רבים, להלן החשובים מביניהם:

  1. הממנה יכול לבחור מי יתמנה כאפוטרופוס. המינוי יכול להיעשות לאדם אחד או יותר, ואם התמנו שניים ומעלה ניתן למנות משותפים, חלופיים או בהפרדה כשלכל אחד ממיופה הכוח סמכויות נפרדות. במינוי בבית משפט אין חופש פעולה ומגישי הבקשה הם אלה שבוחרים את מיופה הכוח בכפוף לאישור בית המשפט.
  2. בייפוי הכוח המתמשך ניתן לתת הנחיות מקדימות כיצד לנהוג בעניינים הרכושיים, האישיים והרפואיים.
  3. פטור מדוחות!
  4. בעוד מינוי באמצעות בית משפט מחייב הגשת דוחות מפורטים בכל שנה על ההוצאות וההכנסות, אין חובה כזו בייפוי הכוח המתמשך.
  5. אפשרות להעניק למיופה הכוח הוראות וחופש פעולה בניהול חשבונות הבנק, הכספים והרכוש. אין מדובר רק בהטבה לבני המשפחה ומיופה הכוח, אלא בעובדה חשובה שמקלה על הטיפול בממנה, בכך שמיופה הכוח יכול על-פי הרשאת הממנה למשוך כל סכום שיידרש לטיפול בממנה, מבלי להידרש לאישור בית המשפט. 
  6. עלויות – בטווח הארוך, מינוי אפוטרופוס בבית המשפט הינו יקר באופן משמעותי. בעוד ייפוי הכוח המתמשך פטור מאגרה, מינוי בבית משפט חייב באגרה בגובה של מאות שקלים, וכל בקשה נוספת כרוכה אף היא באגרה נוספת (מופחתת), וזאת מבלי להידרש להוצאות הדוחות, הבקשות ושכר טרחת עו"ד לעריכת הבקשות השונות, לרו"ח לעריכת דוחות כספיים אחת לשנה ועוד.
  7. עריכת ייפוי הכוח המתמשך נותן ודאות למשפחה והוראות מדויקות כיצד לנהוג בממנה וברכושו, כך שניתן להימנע מסכסוכים משפטיים בין צאצאי הממנה המבקשים כל אחד לשלוט ברכושו של הממנה שעתיד כביכול להיות גם ירושתם.

תגובה אחת

  1. […] כדי למנות אפוטרופוס עד שנת 2017, היה צורך בהכנה ובהגשה של דוחות ומסמכים מסובכים, דיווחים מרובים לאפוטרופוס הכללי, הגשת בקשות לבית המשפט ועוד המון עניינים בירוקרטיים שיכולים להתיש כל אחד ואחת. […]