fbpx
לשיחת יעוץ ללא התחייבות חייגו: 077-3370378

מה ניתן לקבוע בייפוי הכוח המתמשך ?

ייפוי כוח מתמשך יכול לכלול הוראות בנוגע לענייני רכוש, עניינים רפואיים ועניינים אישיים. ניתן לקבוע הוראות לכל התחומים הללו או רק לחלקם. אילו הוראות ניתן לקבוע למעשה? ייפוי כוח מתמשך לענייני רכוש פעולות הנוגעות לכסף ולרכוש שלנו. הדוגמא הנפוצה ביותר היא כמובן ניהול חשבונות הבנק שלנו. ניתן לקבוע חופש פעולה מוחלט למיופה הכוח, וניתן גם…

קרא עוד

מהו מינוי אפוטרופוס בבית המשפט ומה ההבדל בינו לבין ייפוי כוח מתמשך?

כאשר אדם מאבד את צלילותו, מוכרחים למנות לו "אפוטרופוס" – אדם שידאג לו, יקבל עבורו החלטות ויפעל בשמו, הרי אדם שאינו צלול אינו יכול עוד לקבל החלטות. וכיצד מתמנה האפוטרופוס?  על-פי מינוי בבית המשפט. באמצעות ייפוי כוח מתמשך. מה בעצם ההבדל? מינוי בבית משפט – ייעשה לאחר אובדן הצלילות. מינוי באמצעות ייפוי הכוח המתמשך –…

קרא עוד